Båtplats, båtplatskö

Norra Hamnen Helsingborg

I Norra Hamnen Marina finns nästan 300 fasta båtplatser för uthyrning, mestadels fördelade på sju bryggor vid västra och norra sidan av hamnbassängen. 

Fasta båtplatser

Position Bredd på båtplats Årsavgift som HYC medlem
Brygga A, norra sidan
4,3 m
11 474 SEK
Brygga A, södra sidan
4,0 m
10 430 SEK
Brygga B och C
3,5 m
8 816 SEK
Brygga D och E
3,0 m
6 950 SEK
Brygga F
2,5 m
5 202 SEK
Brygga N, inre fasta delen
4,3 m
15 600 SEK
Brygga N, yttre flytbrygga
4-4,5 m
8 816 SEK

För kajplatserna är avgiften baserad på båtens storlek. Kontakta kansliet för uppgift.

Anm. För icke medlemmar i HYC tillkommer en årlig avgift på 625 SEK för nyttjande av servicefaciliteter i marinan.

Brygga A-F = Y-bom
Brygga N, inre delen = Pålar
Brygga N, yttre delen = flytbrygga

För närvarande finns inga lediga fasta båtplatser, men det går bra att anmäla sig till båtplatskön.

Om du vill anmäla dig till båtplatskön gör du enligt följande:

1. Betala in avgiften på 550 SEK till PG 24 95 54 – 7
Skriv ”Nyanmälan kö Förnamn Efternamn” i meddelandefältet på betalningen.
Avgift båtplatskö (se också anmärkning under punkt 2 nedan)
Nyanmälan 550 SEK
Årlig avgift 350 SEK

2. Fyll i anmälningsformuläret nedan. OBS! Fyll i alla fälten!
Anm. Vid nyanmälan till båtplatskön gäller följande: Om avgift betalas in den 1 oktober eller senare gäller avgiften för hela nästkommande år (t.ex. betalas avgiften 2019-10-04, gäller avgiften fram tills 2020-12-31). Betalas avgiften in före den 1 oktober, gäller avgiften bara för resterande del av innevarande år.
Datum för placering i kön sker först när anmälningsavgiften är inkommen på HYC PG-konto.
När du är placerad i kön kommer du att meddelas via e-post.

OBS!
Det är sedan upp till den enskildes eget ansvar att:
– Betala årlig köavgift för nästkommande år på PG 24 95 54 – 7 senast den 31 december. Skriv texten ”Årsavgift kö Förnamn Efternamn” i meddelandefältet.
Vid utebliven betalning tas man bort från kön.

– Anmäla ändring av person- och kontaktuppgifter till info@hyc.se
All kommunikation omkring båtplatskön, inklusive eventuell tilldelning av plats, sker via e-post. Det är den enskildes eget ansvar att kontaktuppgifter är aktuella och fungerande, speciellt e-postadress.

Uppsägning av båtplats samt önskan om platsbyte
Anmäls via mejl till: info@hyc.se
Att vara placerad i båtplatskön innebär inte att du per automatik blir medlem i Helsingborgs Yacht Club. Om du vill bli medlem i HYC så gör du det enligt information under fliken “HYC” på www.hyc.se
Där kan du också se alla fördelar medlemskapet innebär för den årliga medlemsavgiften på 485 kr (enskild medlem).