Gästhamnen

Norra Hamnen Marina är Helsingborgs och Sundets centrala gästhamn. Här finns gott om gästplatser och ett stort utbud av restauranger i direkt anslutning till marinan. Med en kort promenad når man bl.a. sandstränder plus hela Helsingborgs övriga nöjes- och butiksutbud.

Marinan är öppet hela året och kan ta emot skepp med längd över 100 fot. Djupet i hamnen är ca 4-6 meter.
Position marinans inlopp N56.0485 E012.6831

Max fart i hamnbassängen är 3 knop!

Beskrivning av gästhamn och gästplatser (se också ÖVERSIKTSPLAN)
Östra kajen
Främst avsedd för gästande båtar (se Översiktsplan för undantag).
Södra halvan, förtöjning långsides.
Norra ändan, förtöjning vid pålboj.
Ingen begränsning av båtvikt längs östra kajen.

Västra kajen, söder om inloppet
Sex flytbryggor med Y-bommar.
Totalt 250 fasta båtplatser på flytbryggorna plus ca 10 kajplatser längst in mot västra kajen (Parapeten).
Brygga A, norra sidan 4,3 m breda platser
Brygga A, södra sidan 4,0 m breda platser
Brygga B & C, 3,5 m breda platser
Brygga D & E, 3,0 m breda platser
Brygga F, 2,5 m breda platser
Fasta platser kan användas av gästande båtar vid ledigt (grön skylt).
Dessutom två gästplatser på ändan av var flytbrygga.
Max 8 ton båtvikt vid Y-bommar.

Norra kajen, brygga
Inre delen, fast brygga med pålar.
Yttre delen, flytbrygga med Y-bommar.
Västra sidan, förtöjning långsides.
Samtliga platser med bredd >4m.
Fasta platser kan nyttjas av gästande båtar vid ledigt (grön skylt).
Max 8 ton båtvikt vid flytbryggan.

Service för gästande båtar
Servicefaciliteter (Hamnkontor, toaletter, duschar, bastu, sopsortering), i HYC klubbhus på västra kajen vid Brygga C.
Toalett och dusch, också i nordvästra hörnet av marinan.
Grillplats, vid HYC klubbhus.
Marin drivmedelsstation (bensin och diesel), tömningsstation för toalettankar och mastkran, precis norr om inloppet på västra kajen.
Bryggor och platser i nordvästra hörnet av hamnen endast för tur- och fiskebåtar – ingen förtöjning av gästbåtar.
Betalning av gästhamnsavgift görs snarast efter ankomst på www.tallyweb.dk/norra-hamnen
Se också GÄSTAHAMNSAVGIFTER