Marinan

NORRA HAMNEN – MARINA I CENTRUM

Norra Hamnen är Helsingborgs centrala marina för nöjesbåtar, belägen praktiskt taget mitt i centrum.
HYC arrenderar Norra Hamnen av Helsingborgs Kommun. Norra Hamnens marina drivs sedan av HYC genom sitt helägda aktiebolag, Norra Hamnen Marina AB.
Marinan har nästan 300 fasta båtplatser plus ett 50-tal gästplatser. Själva hamnbassängen är rektangulär, med en längd på ca 440 m och en bredd på ca 130 m. Långsidan är orienterad i stort sett nord/sydlig riktning.
Position marinans inlopp N56.0485 E012.6831

 

Västra långsidan (Parapeten), söder om inloppet.
Sex flytbryggor med 250 fasta platser vid Y-bommar utgår ifrån västra kajen.
Längs stenkajen finns också ett tiotal kajplatser.
Fasta platser kan användas av gästbåtar när de är lediga (grön skylt).
Servicebrygga mellan brygga C och D.
HYC klubbhus med marinans servicefaciliteter.
Parkering, ställplatser för husbilar, hamnkontor och miljöstation.Södra kortsidan (Kvickbron)
Bil- och gångbro som förbinder västra kajen (Parapeten) med stan.
Ingen förtöjning längs Kvickbron.

Östra långsidan
Bostadshus med restauranger i bottenplan öster om hamnbassängen.
Mestadels för gästande båtar (se Hamnöversikt för undantag).
Söder om hamninloppet, förtöjning långsides.
Norra delen förtöjning vid boj.

Norra kortsidan
En brygga med drygt 20 fasta platser.
Innersta delen, fast brygga med pålar.
Yttersta delen, flytbrygga med Y-bommar.
Båtramp med bom väster om bryggan.

Västra långsidan (Parapeten), norr om inloppet.
Norra delen, reserverat för yrkesbåtar.
Västra kajen precis norr inloppet, servicebrygga med bränslestation (diesel och bensin), tömningsstation för toalettankar och mastkran.
Toalett och dusch för hamnens gäster.