Protokoll, dokument etc HYC

Protokoll, register, kölistor och övriga HYC dokument med personuppgifter ska lösenordskyddas enligt GDPR. Därför har HYC valt att lägga dem på Båtunionens hemsida med inloggning. Det är samma ställe som vi också har vårt medlems- och båtplatsregister.
För att läsa ovanstående dokument och register, klicka på länken BÅTUNIONEN REGISTER
Här loggar du in med dina inloggningsuppgifter och sedan väljer du xxxxxxxxxxxxxxxx