På gång i hamnen – Februari 2020

Norra Hamnen Marina
Norra Hamnen Marina flytbrygga

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus.

Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.
Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på infästningarna av flytbryggorna. Flera kättingar och schacklar, som håller flytbryggorna, var kraftigt slitna och var i akut behov att bytas. Arbetet med att byta de slitna delarna är i stort sett färdigt i skrivande stund. I framtiden är tanken att besiktning och underhåll skall göras löpande för att minska risken för stora akuta åtgärder.

I samband med besiktning av hamnen kunde vi också notera att flera av infästningarna till Y-bommarna på flytbryggorna också är i väldigt dåligt skick. Utbyte av de dåliga fästena kommer att genomföras löpande under året, med start av de som är i sämst skick. Vi kommer att starta med brygga D.

Med förhoppning om en God Båtsäsong snart☀️

 

HYC upptagning av båt

Sjö- och torrsättning 2020!

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum: 18 april och 2 maj blir det sjösättning24 oktober blir det torrsättning. Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

HYC Båtlyft

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet. Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen

Norra Hamnen Marina

Lite smått och gott som är på gång i HYC och Norra Hamnen!

Som ni redan fått information om byter vi till ett nytt passage- och betalsystem i hamnen – Tallykey. Montage av de nya låsen är igång och redan nu är det bytt lås i entrén, soprummet och tvättstugan. Övriga dörrar kommer att förses med de nya låsen efter hand och beräknas

Norra Hamnen Helsingborg

Nya styrelsen och en liten hälsning

Hej alla HYC-medlemmar! Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången. Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade