Lite smått och gott som är på gång i HYC och Norra Hamnen!

Norra Hamnen Marina
Norra Hamnen Marina Tallyweb

Som ni redan fått information om byter vi till ett nytt passage- och betalsystem i hamnen – Tallykey.

Montage av de nya låsen är igång och redan nu är det bytt lås i entrén, soprummet och tvättstugan. Övriga dörrar kommer att förses med de nya låsen efter hand och beräknas vara klart om ca två veckor.
Tillfällig kod ska ni fått i separat mail.

För gästande båtar och husbilar gäller fr.o.m. nu Tallyweb. Vårt tidigare system, GoMarina, har stängts ned.

Air-condition till klubblokalen kommer att levereras och monteras under vecka 6.
Det samma gäller fläktsystem för torktumlarna, m.a.o. också vecka 6

Nya torktumlare är beställda med leverans i mars.

Sist men inte minst, dagen har ökat med 2 tim och 7 min sedan vintersolståndet😃

Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

På gång i hamnen – Februari 2020

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus. Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på

HYC upptagning av båt

Sjö- och torrsättning 2020!

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum: 18 april och 2 maj blir det sjösättning24 oktober blir det torrsättning. Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

HYC Båtlyft

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet. Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen

Norra Hamnen Helsingborg

Nya styrelsen och en liten hälsning

Hej alla HYC-medlemmar! Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången. Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade