Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

HYC Båtlyft
HYC Båtlyft

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet.

Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen samt hur provtagningen utförts.

Det muntliga beskedet vi gavs vid mötets slut var, att vi kommer att godkännas och inväntar nu deras skriftliga bekräftelse på att vi får förlängt tillstånd att tvätta båtarna på spolplattan.

Vi ålades dock samtidigt att undersöka ett par frågor om analysen samt möjligheten att komplettera våra filter vilket vi måste återrapportera till Miljönämnden.

Vi är även ålagda att vid varje torrsättning och tvättning utföra provtagning samt analys av vattnet från spolplattan!

Av den anledningen och de extra kostnader detta innebär, måste vi överväga om fler än ett tillfälle för torrsättning och tvättning skall finnas eller hur vi kan lösa detta på bästa möjliga sätt för alla medlemmar.

Kostnaden i november för inställellsen på plats, 5 tim provtagning samt analys var 18 960 SEK.

På Styrelsens vägnar ber vi er alla att respektera Miljönämndens åläggande samt att vi alla hjälps åt att uppfylla den.

De har nyligen även återkommit och vill nu veta antal båtar som tvättades samt om möjligt även hur många av dem som varit målade med biocidfärger.

Tack för Er förståelse och samverkan i ärendet!

Med vänliga hälsningar
Herbert Grill
Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

På gång i hamnen – Februari 2020

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus. Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på

HYC upptagning av båt

Sjö- och torrsättning 2020!

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum: 18 april och 2 maj blir det sjösättning24 oktober blir det torrsättning. Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

Norra Hamnen Marina

Lite smått och gott som är på gång i HYC och Norra Hamnen!

Som ni redan fått information om byter vi till ett nytt passage- och betalsystem i hamnen – Tallykey. Montage av de nya låsen är igång och redan nu är det bytt lås i entrén, soprummet och tvättstugan. Övriga dörrar kommer att förses med de nya låsen efter hand och beräknas

Norra Hamnen Helsingborg

Nya styrelsen och en liten hälsning

Hej alla HYC-medlemmar! Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången. Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade