Sjö- och torrsättning 2020!

HYC upptagning av båt
HYC upptagning av båt

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum:

18 april och 2 maj blir det sjösättning
24 oktober blir det torrsättning.

Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

Som vår ordförande Herbert beskrivit på hemsidan under rubriken ”Miljönämndens krav vid torrsättning med tvätt” har det emellertid tillkommit nya direktiv och krav från Miljönämnden som gör torrsättning med tvätt väldigt dyrt för klubben (ca 20 000:- per tillfälle).

Med det som bakgrund vill vi i styrelsen undersöka hur många som tänker sig lyfta och tvätta sin båt vid första sjösättningen i vår.

Därför vill vi att Ni, som tänkt Er att torrsätta och tvätta den 18 april, anmäler detta senast den 28 februari 2020 på listan i klubbhuset eller med ett mail till info@hyc.se

Skickar Du mail, skriv gärna ”Torrsättning 18 april” i ämnes-/rubrikraden

Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

På gång i hamnen – Februari 2020

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus. Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på

HYC Båtlyft

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet. Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen

Norra Hamnen Marina

Lite smått och gott som är på gång i HYC och Norra Hamnen!

Som ni redan fått information om byter vi till ett nytt passage- och betalsystem i hamnen – Tallykey. Montage av de nya låsen är igång och redan nu är det bytt lås i entrén, soprummet och tvättstugan. Övriga dörrar kommer att förses med de nya låsen efter hand och beräknas

Norra Hamnen Helsingborg

Nya styrelsen och en liten hälsning

Hej alla HYC-medlemmar! Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången. Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade