Nya styrelsen och en liten hälsning

Norra Hamnen Helsingborg
Norra Hamnen Helsingborg

Hej alla HYC-medlemmar!

Vid senaste årsmötet i HYC, den 30 november, valdes som vanligt en ny styrelse. Några har suttit i styrelsen tidigare och andra är invalda för första gången.
Vi i den nya styrelsen har också haft vårt första konstituerande styrelsemöte, där vi fördelade arbetsuppgifter mellan oss. Dessutom beslutade vi om vidare hantering av motionerna från årsmötet och vem av oss som ansvarar för vilka.

Den nya styrelsen består av följande personer:

Herbert Grill, ordförande (vald av årsmötet)
Claes Andersson, vice ordförande
Peter Hartvig, kassör
Johan Nordin, sekreterare
Alf Skog, fastigheter
Jan Persson, kansli
Göran Adbro, IT, hemsida

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen finns kontaktuppgifter under fliken ”Styrelsen”. Ni är välkomna att höra av er med era funderingar.
Vi kommer göra vårt yttersta för att HYC skall bli en trevlig och bra klubb samt att Norra Hamnen fortsatt skall vara en populär hamn.

För närvarande jobbar vi med att införa ett nytt lås- och bokningssystem för hamnens lokaler. Samtidigt har vi också påbörjat användningen av ett nytt datasystem för vårt medlemsregister, som kommer att underlätta administrationen för klubben.
Vi kommer att återkomma med mer information om de här två förändringarna lite längre fram, men vill redan nu ”flagga” för att det eventuellt kan uppstå en del störningar och rent av några felaktigheter i samband med införandet av detta.
Vi hoppas och tror att ni har överseende med det – om så sker.

När så detta är sagt vill vi från styrelsen önska er ALLA en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Så ses vi igen 2020

Styrelsen HYC

Norra Hamnen Marina

På gång i hamnen – Februari 2020

Runt hamnen finns ett antal räddningsstegar som skall bytas ut så snart vädret tillåter det. De nya stegarna kommer att vara mer synliga och är försedda med ljus. Under november 2019 gjordes det en dykundersökning och besiktning av hamnen och bryggorna.Den besiktningen visade på ett påtagligt stort slitage, framförallt på

HYC upptagning av båt

Sjö- och torrsättning 2020!

Datum för sjö- respektive torrsättning är nu bestämt till följande datum: 18 april och 2 maj blir det sjösättning24 oktober blir det torrsättning. Vid vårmötet 2019 bestämdes det att vid första sjösättningstillfället också skulle finnas möjlighet att lyfta upp sin båt för vårservice och sedan sjösätta igen den 2 maj.

HYC Båtlyft

Miljöförvaltningens krav vid torrsättning med tvätt.

Enligt Miljönämndens tidigare begäran skickade vi dem resultaten från provtagningen och analysen av vattnet från spolplattan vid torrsättningen i november. Två av de uppmätta värden översteg dock det tillåtna gränsvärdet. Vid vårt möte med Miljönämnden i mitten av januari, gick vi igenom resultaten från analysen och förklarade förutsättningarna vid torrsättningen

Norra Hamnen Marina

Lite smått och gott som är på gång i HYC och Norra Hamnen!

Som ni redan fått information om byter vi till ett nytt passage- och betalsystem i hamnen – Tallykey. Montage av de nya låsen är igång och redan nu är det bytt lås i entrén, soprummet och tvättstugan. Övriga dörrar kommer att förses med de nya låsen efter hand och beräknas